Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Sơn epoxy chống tĩnh điện

21/05/2023
Dịch Vụ

Được sử dụng để tạo bề mặt chống tĩnh điện. Khi áp dụng sơn epoxy chống tĩnh điện lên các bề mặt, nó giúp ngăn ngừa điện và xả điện một cách an toàn, tránh gây ra các vụ cháy nổ hoặc hỏa hoạn trong môi trường nhạy cảm với tĩnh điện như phòng điều hòa điều khiển điện, phòng máy tính, nhà máy điện và các khu vực nguy hiểm khác.


Chia sẻ
0903 493 498