Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Sơn epoxy chống cháy

21/05/2023
Dịch Vụ

Dịch vụ này tạo ra các bề mặt sơn epoxy có khả năng chống cháy, đáp ứng các yêu cầu an toàn cháy nổ. Sơn epoxy chống cháy thường có khả năng chịu nhiệt và khả năng cản trở sự lan truyền của lửa, được sử dụng ở các khu vực như nhà máy, nhà kho, nhà ga, hầm chứa và các công trình công nghiệp khác.


Chia sẻ
0903 493 498