Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Sơn epoxy chống ăn mòn

21/05/2023
Dịch Vụ

Dịch vụ này tập trung vào công việc sử dụng sơn epoxy chống ăn mòn để bảo vệ các bề mặt kim loại khỏi tác động của hóa chất, môi trường ăn mòn và sự oxi hóa. Sơn epoxy chống ăn mòn thường được ứng dụng trong các ngành công nghiệp như hóa chất, dầu khí, xử lý nước, xử lý chất thải và các ngành công nghiệp khác yêu cầu khả năng chịu mài mòn cao.


Chia sẻ
0903 493 498